Regulamin cmentarza w Ożarowie

Cmentarz jest miejscem świętym grzebania i spoczynku osób zmarłych. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Na podstawie kodeksu prawa kanonicznego oraz art. 2. i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 o stosunku państwa do kościoła Katolickiego w Polsce (dz. U. Nr 29 poz. 152 z późn. zm. ) stanowi co następuje

 1. Katolicki cmentarz Grzebalny jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Ożarowie
 2. Administratorem cmentarza jest miejscowy ks Proboszcz oraz współpracujący z nim grabarze
 3. Wszelkie sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej
 4. Obowiązek utrzymania czystości porządku na grobie jak również w jego otoczeniu spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 5. Cmentarz jest ubezpieczony
 6. Wszelkie odpady należy segregować i umieszczać w wyznaczonych miejscach
 7. Administrator cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń
 8. administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych
 9. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu
 10. Wszelkie prace ziemne, murarskie kamieniarskie wymagają zgody Administratora cmentarza
 11. Na takie czynności jak
  • postawienie nowego pomnika
  • ekshumacja zwłok
  • budowa grobowca
  • remont pomnika
  • budowa chodnika
  wymagane jest uzyskanie zgody Administratora Cmentarza
 12. Zgodę na postawienie nowego pomnika należy uzyskać w kancelarii Parafialnej po uiszczeniu opłaty i uzgodnieniu terminu wykonywania. Klucze od bramy cmentarnej znajduje się w Kancelarii Parafialnej lub u Panów grabarzy

Na cmentarzu zabrania się:

 • Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
 • zaśmiecania terenu i wyrzucania śmieci poza wyznaczonymi miejscami
 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora Cmentarza
 • palenia papierosów, picia alkoholu

Wszelkie ofiary przyjmowane z racji stawiania nowych pomników, ich remontowania lub innych prac  stanowią tzw. Fundusz Cmentarny i przeznaczone są na utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza.

Z tych  ofiar opłaca się  wywóz śmieci, wodę wszelkie prace remontowo - budowlane na cmentarzu.

Przyjęcie zwłok lub prochów do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu  wymaganych dokumentów.

 • Karty zgonu dla Administracji cmentarza 
 • W przypadku osoby zmarłej za granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język  polski przez tłumacza przysięgłego.

Regulamin cmentarza publikuje się na stronie internetowej Parafii do publicznego wglądu. 

Proboszcz i Rada Parafialna

 

Msze święte

w niedzielę i święta:

8:30 11:00

wtorek, czwartek

8:00

pozostałe dni tygodnia

17:00

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest pół godziny po każdej mszy

Noc Nikodema

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Nocy Nikodema

Czytaj więcej...

Nabożeństwa Fatimskie

W 13 dzień miesiąca od maja do października o godz 20 odbywają się nabożeństwa fatimskie

© 2024 Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Ożarowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.